Przewóz, analogicznie jak i pozostałe strefy działalności człowieka, podlega ciągłym zmianom ze względu na nieustanny rozkwit ekonomiczny. Na wstępie koncentrowano się na ekonomicznych atrybutach tranzytu. Najistotniejsze pytanie odnosiło się do okazji jak najszybszego oraz najtańszego transportowania towarów z miejsca produkcji do miasta B. Dzięki rewolucji industrialnej dziewiętnastego stulecia i rozkwitowi technicznemu pojawiły się na Starym Kontynencie i na całym świecie różne sposoby tranzytu, umożliwiające przemieszczać się jeszcze szybciej i jeszcze dalej. Człowiek usprawnił sposoby poruszania się, przystosowując do przewozów najdoskonalsze źródła energii, rozbudowując infrastrukturę drogową dodatkowo adaptując miasta do wciąż zwiększającego się transportu przewozowego.

Tranzyt został dziedziną oferującą cywilizacji ludzkiej ogromny kalejdoskop usług pod względem gospodarczym jak również społecznym. Doskonale pracująca, innowacyjna i zaspokajająca popyt infrastruktura decyduje o mocy kształtującej się gospodarki. Rozwój transportu wpływa na poprawę popularności krajów oraz rynków zatrudnienia, tłumi uciążliwości spowodowane kongestią transportową, minimalizuje koszty obsługi metod tranzytu oraz skraca czas jazdy. To wszystko przekłada się na korzyści materialne, konkurencyjność, rozwój wydajności konsorcjów a także regionów tudzież korzyści obywatelskie. Tranzyt jest zamieszany we wszystkie kwestie ożywienia ekonomii.

Szkodliwy wpływ przewozu


Rozwój tranzytu drogowego wewnątrz Europy jak również na całym globie nosi za sobą także niekorzystne rezultaty, a w szczególności emisję substancji chemicznych z motorów benzynowych pojazdów transportowych do atmosfery, ziemi i wód gruntowych. Przyrost wydatków na inwestycje transportowe, rozwój sprzedawanych usług przewozowych i rosnące nasilenie ruchu, zagrażają naszej planecie. Przyczynia się on zarówno do wieczystego okaleczenia krajobrazu a także dewastacji flory. Dodatkowo negatywnie wpływają na zdrowie ludzi przebywających w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych w krajach szczególnie rozwiniętych. Zapylenia powietrza, będące pierwotnie problemem lokalnym, przerodziły się w niebezpieczeństwo globalne, przynoszące zmiany klimatyczne.

Autor artykułu: taśma z logo