Inspekcja Transportu Drogowego – czym się zajmuje?

ITD to mundurowa organizacja, która zajmuje się kontrolowaniem kierowców i pojazdów ciężarowych. Do ich obowiązków zalicza się po pierwsze pilnowanie czy auta nie mają niedozwolonej wagi, która zwykle jest przekraczana przez przeciążenie samochodów i czy stan techniczny pojazdów jest dobry. Instytucja, jaką jest inspekcja transportu drogowego założony został 6

ITD została wykreowana po to, by realizować kilka niesamowicie istotnych zadań, do jakich zalicza się: poprawa bezpieczeństwa drogowego, wywieranie nacisku na zmotoryzowanych, by przestrzegali oni zapisów prawnych, zapobieganie rozkwitowi nieuczciwej konkurencji, usunięcie zwyrodniałych zajść w transporcie samochodowym oraz zapobieganie degradacji autostrad. To wszystko powoduje, że poprawia się również stan ziemii. Ponadto pracownicy ITD specjalizują się także w tropieniu naruszeń, jakie występują w transporcie drogowym.

Zarządzaniem ITD zajmuje się Główny Inspektor Transportu Drogowego. Inspektor ów podległy jest ministrowi transportu. Do Inspecji Transportu Drogowego należy także siatkę fotoradarów oraz detektory szybkości, które to ulokowane są na autostradach oraz aparaty elektronicznego poboru należności.

Do kluczowych działań, którymi zajmuje się ITD należą kontrole zamiejscowe, które to sieją przestrach pośród szoferów pojazdów ciężarowych. Do inspekcji nie zalicza się jednak jedynie kontrolowanie aut w trasie, lecz także weryfikacja biura, które posiada spedytor. Do istotnych zadań ITD należy dodatkowo trzymanie kontroli nad masowym transportem osób. Wszystko dlatego, by zagwarantować 100% wiarygodność i gwarancję najlepszej jakości transportu poprzez wyłączenie z transportu samochodowego pojazdów niesprawnych lub w pewnym stopniu uszkodzonych.

Pracownicy ITD pozostają w ścisłej kooperacji z takimi organami bezpieczeństwa jak straż graniczna, służba celna lub policja. Dodatkowo są w stałym kontakcie z innymi inspekcjami, takimi jak: weterynaryjna, merkantylna oraz Państwowa Izba Pracy.

Od niedawna również Inspekcja Transportu Drogowego zajmuje się przydzielaniem koncesji na transport światowy.