Przewóz, analogicznie jak i pozostałe strefy działalności człowieka, podlega ciągłym zmianom ze względu na nieustanny rozkwit ekonomiczny. Na wstępie koncentrowano się na ekonomicznych atrybutach tranzytu. Najistotniejsze pytanie odnosiło się do okazji jak najszybszego oraz...

More